شیرازه سوم

سومین شیرازه هم منتشر شد:

http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=817

بازگشت پس از ۱۴ سال

روزهای سوم و چهارم تیر دانشگاه چمران میزبان فردی بود که 14 سال پیش گروه کتابداری اهواز را به شاگردان خلف خود سپرد و به مشهد رفت. طی سالهایی که اساتید گروه کتابداری دانشگاه چمران اهواز برای ادامه تحصیل به استرالیا رفته بودند، وی به همراه دکتر معرف زاده بار هدایت دانشجویان را بر دوش کشید و بعد از اتمام این رسالت به مشهد بازگشت. برگزاری مصاحبه آزمون جامع بهانه ای شد برای دیدار کتابداران و دانشجویان کتابداری با ایشان. داخل پرانتز:بالاخره آزمون جامع کتبی و شفاهی نیز به پایان و فشار و اضطراب هفت ماهه به حداقل رسید. به هرحال این هم مرحله ای از زندگی بود که باید تجربه و سپری می شد.به قول معروف این 50 درصد راه ما بود..بگذریم. به هرحال، برگزاری آزمون شفاهی جامع، فرصت دیگری بود تا با آقای دکتر دیانی مصاحبتی داشته باشیم. روز چهارم تیر یعنی بعد از آزمون جامع بود که بدون اطلاع قبلی نشستی با کتابداران کتابخانه مرکزی که برخی از آنها دانشجویان دکتر دیانی بوده اند برگزار شد و این کتابداران خاطرات دوران گذشته خود را مرور کردند و از سخنان ایشان، و همچنین صحبتهای آقایان دکتر کوکبی، بیگدلی و فرج پهلو استفاده نمودند. در این جلسه مباحثی مطرح شد که شاید در پستهای آتی به آن پرداخته شود. دکتر دیانی پس از گردشی کوتاه در اهواز و تجدید خاطرات گذشته، شامگاه سه  شب گذشته، اهواز را به مقصد مشهد ترک کرد.

/ 0 نظر / 70 بازدید