صدای کتابدار

دو هفته قبل بود که از طریق آقای اکبری عزیز مطلع شدیم که بالاخره طرح پیشنهادی تحت عنوان ترویج فرهنگ مطالعه که برای رادیوگفتگو ارسال شده بود، مورد پذیرش قرار گرفته و آخر هفته باید ضبط برنامه ها را آغاز کنیم. سردبیر برنامه ها آقای اکبری و تهیه کننده نیز خانم میرکیانی بودند. کار باید سریع انجام می شد و 15 برنامه در دو روز ضبط می شد. این بود که مشغول تنظیم برنامه ها و تعیین کارشناسان میهمان شدیم و با تک تک آنها تماس گرفتیم. قرار بود نزدیک به بیست نفر از اساتید کتابداری و اطلاع رسانی کارشناس برنامه باشند. سفرهای تحقیقاتی، شخصی و مشغله های زندگی باعث شد که در خدمت خیلی از اساتید بزرگوار نباشیم و به این امیدوار باشیم که در فرصتهای بعد از این عزیزان استفاده نماییم. در نهایت، آقایان دکتر اسدی، افشار، جمالی مهمویی، رضایی شریف آبادی، زین العابدینی، حافظیان رضوی، عزیزی(غلامرضا)، هاشمی(ابوالفضل)، عمرانی و قاضی میرسعید و نیز خانم پاکدامن، به عنوان نماینده ادکا، برای ضبط برنامه ها تعیین شدند. البته هرکاری کردیم که بتوانیم به صورت تلفنی با آقایان دکتر خسروی و مطلبی تماس تلفنی داشته باشیم و در برنامه ها از اطلاعات ایشان به خصوص برنامه هایی که به کتابخانه ملی، آرشیو ملی و نیز نمایشگاه کتاب بهره ببریم که متاسفانه این امر حاصل نشد.

کار بسیار فشرده، دشوار و حساس بود. فشرده از این لحاظ که باید پشت سرهم برنامه ها تهیه و ضبط می شد و بعد از هر موضوع باید ذهن را برای موضوع بعدی حاضر می کردید. دشوار و حساس از این لحاظ که بتوان به بهترین نحو از این فرصت رسانه ای برای کتابداران بهره برد و اگرچه مساله ای قابل حل نبود ولی حداقل به بهترین نحو مطرح شود. درعین حال، باید این نکته در نظر گرفته می شد که برای سازمانی تبلیغ نمی شد یا انتقادات به صورت مستند و دقیق منعس می شد. در هرصورت، ضبط چهاربرنامه ماند برای بعد و شرمنده آقایان دکتر قاضی میرسعید و نیز عمرانی و خانم پاکدامن شدیم که در روز آخر به دلیل کمبود وقت نتوانستیم برنامه انجمنهای علمی را تهیه کنیم و کار موکول شد به آینده.

از تمامی دوستان عزیزی که با ادکا در این زمینه همکاری داشتند بی نهایت ممنونیم و امیدواریم که در فعالیتهای آتی ادکا نیز از این عزیزان بهره ببریم.

  

نوزاد عجول

در جریده همشهری، روز پنجشنبه گذشته آمده بود که یک خانم جوان فریاد زنان وارد کتابخانه ای شد و کمک خواست. دقایقی بعد، نوزاد وی در کتابخانه متولد شد! این نوزاد احتمالا یا کتابدار خواهد شد یا یک محقق برجسته! البته این جریده ذکر نکرده بود که این اتفاق در کدامیک از بلاد رخ داده است.

/ 0 نظر / 193 بازدید