واقعا چرا؟!

واقعاً در بلعیدن دود به وسیله سیگار و قلیان کشی خانوادگی و دوستانه چه لذتی است که در کتابخوانی خانوادگی و در محفل دوستان نیست؟! در فروش ادوات قلیان چه سودی است که در فروش کتاب نیست؟!البته اگر میگویید تلفیق این دو تا چی نمی دانم!

 

/ 0 نظر / 70 بازدید