اتحاديه ناشران ايران در بم كتابخانه عمومی می سازد

مديرعامل اتحاديه ناشران ايران گفت: تاكنون، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال كمك نقدی و يكصدو پنجاه ميليون ريال كمك جنسی از سوی ناشران كشور به زلزله زدگان اختصاص يافته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سيدمحمد حسينی افزود: اتحاديه ناشران ايران همچنين آمادگی دارد در ايام بازسازی شهرستان بم يك باب كتابخانه عمومی در اين شهرستان احداث كند.
گفتنی است، نمايندگی ناشران خارجی (15 ميليون تومان)، هيات داوران جايزه جهانی كتاب سال (2 ميليون تومان) و هموطنان مسيحی (10 ميليون تومان) به منطقه زلزله زده بم اهداء كرده اند.
نکته:مابرای هموطنان عزيزمان واقعا متاسف هستيم.امابه قول معروف-خيلی حرف است! دراين قحط الرجال کتابدارچگونه ميتوان کتابخانه عمومی بم را که شايد -شايدهرگزهم ساخته نشوداداره کرد؟!

/ 0 نظر / 72 بازدید