کتابدارانه های بهارانه

آرشیو شخصی

چندی پیش در میان آرشیو شخصی، پایان نامه کارشناسی ارشد خودم را پیدا کردم. نظراتی که داوران روی کارم داده بودند برایم جالب بود. آن روز را یادم آمد که در سالن دکتر پاک سرشت کارم را ارائه کردم. از آن روز به بعد دوران جدیدی در زندگی حرفه ای ام آغازشد.

کرونای قاتل

کرونا مثل بختک به جان مردم دنیا افتاده. صغیر و کبیر و پولدار و فقیر را هم نمی شناسد. ما که بیش از یک ماه خانه نشینیم و فقط من برای خرید از منزل بیرون می آیم و زودی بر میگردم. وقتی می بینم که دنیا چطور به دست و پا افتاده و صغیر و کبیر و غنی و فقیر هم برای کرونا فرقی نمی کنه به خودم می گویم باید بیشتر هوای هم را داشته باشم. زندگی خیلی خیلی کوتاه تر از آن شده که فکرش را بکنیم. شاید فردا ما نباشیم.

این قسمت تعطیل نیست

در طول دو هفته تعطیلات مثلاً نوروزی، هر روز با تولید محتوا در سایت و کانال دانشگاه مواجه بودیم. 19 خبر و 50 یادداشت در سایت و کانال دانشگاه. فکر میکنم رکورد دو سال قبل را هم شکستیم! ولی افسوس از عدم همراهی همکارانم در روابط عمومی...ای کاش بیشتر د راین دو هفته همراهی ام می کردند تا مجبور نبودم ملیکا کوچولو را کنار بزنم و بگویم باباجان کار دارم. حالا بعداً. و طفلک با سری افتاده پایین و غمگین سراغ مادرش می رفت و میگفت بابا خیلی ناقلاست! فکر کنم کم کم باید برگردم دانشکده...خانواده در رنج و عذابند...

/ 0 نظر / 145 بازدید