کتابدارانه ها

دانشگاه- پژوهش و فناوری

روز گذشته در دانشکده بین المللی پرستاری آبادان همایشی تحت دانشگاه- پژوهش و فناوری به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد. در این همایش اساتید دانشگاه چمران اهواز- علوم پزشکی اهواز -دانشگاه آزاد اسلامی آبادان- دانشکده پرستاری آبادان- دانشگاه علوم پزشکی تهران به سخنرانی پرداختند. ویژگیهای پژوهش های اصیل- نقش مدیریت فناوری اطلاعات در توسعه پژوهش کشور- اقتصاد پژوهش- وضعیت آماری پژوهش در کشور و جایگاه آن- نیازها و اولویتهای پژوهش- جایگاه پژوهش در مراکز آموزش عالی- چالش ها و رویکردها در تحقیقات دانشجویی- آسیب شناسی پژوهش: رویکرد نهادینه شدن علم و مسئله نگهداری و استقرار مغزها از مسائلی بود که در این همایش مطرح شد. از گروه کتابداری اهواز آقای زین العابدینی حضور یافته بودند که سخنرانی خود را تحت عنوان نقش مدیریت فناوری اطلاعات در توسعه پژوهش کشور ارائه نمودند و از این فرصت برای تبلیغ رشته مان استفاده کرده اند. چکیده مقاله ایشان و برخی مقالات دیگر را به زودی ارسال خواهیم کرد.

عصرانه؟ فعلا خبری نیست

دو هفته است که عصرانه برگزار نمی شود. هفته قبل به خاطر هفته پژوهش و مسائل مربوط به همایشهای مختلف و این هفته به دلیل پایان کلاسها و تعطیلی زودهنگام(!) ترم و تشکیل همزمان کلاس در کارگاه کتابداری عصرانه تشکیل نشد. عصرانه ها از ترم جدید برقرار خواهد بود.  

صبحانه ها

صبح های سه شنبه دانشجویان کتابداری پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز گردهمایی خود را تحت عنوان صبحانه تشکیل می دهند و از مسائل مختلف رشته شان بحث می کنند. البته خیلی بی سروصدا این کاررا شروع کرده اند و تازه دیروز متوجه این قضیه شدیم! برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.

/ 0 نظر / 62 بازدید