بنال هان كه ازين پرده كار ما به نواست

collage.jpg

طبق يك پژوهش فرهنگي مشخص شده كه كتابخانه هاي عمومي كشور تنها 2درصد كارايي دارند.اين پژوهش در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گرفته است.طبق اين پژوهش،كمتر كتابخانه اي دركشور وجود دارد كه كتابهايي درخود جاي داده باشد كه حداكثر 2ماه اززمان انتشار آنها مي گذرد،بلكه بيشتر كتابها قديمي است و با پيشرفت علمي روز مطابقت ندارد.
70درصد مراجعان به كتابخانه هاي عمومي معتقدند كه تنوع موضوعي كتابهاي موجود دركتابخانه ها درجلب و جذب مخاطبان جوان اهميت بسيار دارد.براساس اعلام اتحاديه بين المللي انجمن هاي كتابداري لازم است تابراي هرنفر عضو كتابخانه 3جلد كتاب دركتابخانه ها موجود باشد كه اين تعداد براي هرعضو درايران يك جلد كتاب است.
ازسوي ديگر،وجود يك سوم نيروي شاغل دركتابخانه ها با تخصص كتابداري و اطلاع رساني ضرورت دارد، درحالي كه كشور ما دربهترين شرايط 10تا20درصد كاركنان كتابخانه ها صاحب تخصص و مدرك دانشگاهي هستند.
منبع: روزنامه جام جم
نكته: ظاهراقرار بوده كه مثقالي چند ازدرآمد كلان شهرداري ها به رتق و فتق امور كتابخانه هاي عمومي اختصاص داده شود؛ ولي با عرض تاسف وقتي ديد مديران ، نسبت به كتابدار،كتابداري و كتابخانه ها آنقدر ضعيف است كه ضرورتي را براي گسترش كتابخانه هاي عمومي احساس نمي كنند، نبايد توقعي بيش از اين داشته باشيم. حالا بازهم بگوييد كه بايد نام رشته مان عوض شود، اين هم ازاين كار! گاهي وقتها ثابت كردن برادري بهتر ازموارد ثاني و ثالث و نظايري ازاين قبيل مي باشد.

/ 0 نظر / 68 بازدید