کتابخانه های زیبا

البته که زیبا و جذاب بودن کتابخانه ها حائز اهمیت است. نمیتوان انتظار داشت کتابخانه فقط قفسه های خشک و اندیشه های محبوس شده در قفسه هایش را بدون هیچ محیط دل انگیز و لذت بخشی برای کاربران، باشد. پیوند جالبی را در یکی از وبلاگ گردیهای امروزم یافتم.

در این یادداشت یکی دو جمله تامل برانگیز است. بد نیست خودتان بخوانید. فقط ارجاع میدهم.

Is a library the architecture and funky furniture as in Malmo University Library below? Or is a library more the resources (real and virtual) and the users that use them? The more I visit libraries around the world, I’m beginning to think that libraries are more of the latter — although I can sure appreciate a beautiful setting when I see it.

/ 0 نظر / 59 بازدید