جهل فرهنگی و ادعا


تمام تلاش ما دراين است که بتوانيم درتوان خودمان گامی برای پيشرفت حرفه کتابداری برداريم. نوشتن مقالات- انتشار نشريه-برپايی جلسات متعدد و همايشها را همه به خاطر عشق به اين رشته و علم انجام داديم. حرف ما اين است که اگر می خواهيد مملکت ما به جايی برسد و حرفی برای گفتن داشته باشيد تعداد کتابخانه ها را افزايش دهيد. امکانات آنها را روزآمد کنيد. ازکتابداران مجرب و متخصص و علاقه مند استفاده کنيد. جوانان را به مطالعه و تحقيق ترغيب کنيد. شان کتابداران را بالا ببريد . همه اينها سبب می شود که ما به توسعه فرهنگی برسيم. افسوس که ذهن ها همه بسته و گوشها هم کر و چشمها هم کور است. وقتی شنيديم که يک کتابفروشی درشيراز برای پاييدن کتابهای خود و فروش آنها از کتابداران دعوت کرده ابتدا افسوس خورديم و سپس ... عزممان برای هدفمان بيشتر جزم شد.
بالاخره خواهيم فهماند که کتابداری و اطلاع رسانی همطراز است با رياست جمهوری و فراتراست از موبايل فروشی و برج سازی. بياييد دلالان کتاب و ضد فرهنگ ها را با اين علم بهتر آشنا کنيم. بياييد به جاهلان مدرن عصر خود بگوييم که آينده ازآن کتابداران است.

/ 0 نظر / 101 بازدید