تاریخ سازان کتابداری

خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

دیروز دیدم که در دفتر انجمن تعداد قابل توجهی خبرنامه قدیمی انجمن وجود دارد. نظر به اینکه تا شروع جلسه هیات مدیره یک ساعتی وقت باقی بود به مطالعه این خبرنامه ها پرداختم. به نظرم رسید واقعا گنجینه ارزشمندی است. فکرش را بکنید تازه در آن زمان نه رایانه بوده نه نرم افزارهای واژه پرداز. ولی معلوم است که با چه اشتیاقی مطالب آن تهیه شده و چقدر در صفحه ارایی آن دقت کرده اند. هرچند مطالب آن مربوط به نزدیک به چهل سال پیش است لیکن هنوز هم خواندنی است و جذاب. اقای حیدری نژاد عزیز در عطف در هر شماره زحمت غبارزدایی از یکی از مطالب خبرنامه را میکشد لیکن به نظر میرسد همه کتابداران به خصوص نسل جوان که رابطه شان با تاریخ کتابداری این مرز و بوم بسیار کمرنگ و بعضا بیرنگ است باید این خبرنامه ها را ببینند و بدانند در این رشته چه کسانی زحمت کشیده اند خون دل خورده اند قلم زده اند تا به دست آنها رسیده است. باید تاریخ سازان این رشته را بشناسیم و به خود ببالیم. البته طی صحبتی که با خانم اسدی مسول روابط عمومی انجام داشتیم قرار شد خبرنامه های قدیمی انجمن روی سایت جدید انجمن قرار بگیرد. برای ما و احتمالان آیندگان ما که حافظه تاریخی مان قوی نیست ضرورت دارد بدانیم بر ما چه گذشته است.

/ 0 نظر / 62 بازدید