این ندانسته های کوچک

تصور می کنید مرتب به دانشجویان گوشزد می کنید که کتابداران باید دارای اطلاعات عمومی وسیعی باشند و کاربران را تحت تاثیر قرار دهند و داد سخن از این باب می زنید تا اینکه یکروز یکی از دانشجویان مثالی بزند که در این مثال نام فرد مذکور مسی باشد و شما هم بگویید تا حالا کتابی از مسی نخوانده اید و وقتی بفهمید مسی بازیکن معروف تیم بارسلوناست.....و نه یک نویسنده یا بازیکن چلسی! چه حسی از این ندانسته های کوچک در مقابل دیدگان دیگران می یابید؟!

فردا همایش دهم دانشگاه الزهرا

مقالات ارائه شده در دهمین همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا را مشاهده بفرمایید.

/ 0 نظر / 67 بازدید