پی نوشتی بر یک پست

مدتی پیش در یکی از پستها سخنان دکتر پاک سرشت را منعکس کردیم. آقای غلام حیدری دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز در این زمینه بحثی داشتند که به طور مختصر خواستند این بحث منعکس شود. ( نقل به مضمون)

به نظر میرسد که منظور دکتر پاک سرشت این بوده که دغذغه کتابداری مطرح شدن به عنوان یک علم در کنار سایر علوم است و قصد دارد که روش علمی را به کار می گیرد. این یک قدم ضروری برای تمامی علوم است که روی ابعاد علمی و فلسفی شان کار کنند. یعنی یک بازنگری کلی روی علم کتابداری صورت گیرد تا به مرحله علمی شدن برسد.

/ 0 نظر / 62 بازدید