کتابدارانه ها

کتاب جدید

کتاب ساختمان و تجهیزات کتابخانه نوشته آقای بابک پرتو- عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشگاه شیراز- توسط انتشارات چاپار منتشر شد و هم اینک قابل استفاده است.

نتایج نهایی

نظر نهایی درباره مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش سازماندهی اطلاعات اعلام شده است. با رفتن به این وب سایت و کلیک بر بخش مقالات میتوانید مقاله ها را به صورت تفکیکی سخنرانی- ارائه پوستر- چاپ در مجموعه مقالات مشاهده نمایید.

http://cep.cua.ac.ir/sem/author.asp

/ 0 نظر / 64 بازدید