سخنراني ماهانه انجمن علمي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران

با عنوان:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

((آمار و علم‌سنجي در كتابداري و اطلاع‌رساني))

 

 عناوين سخنرانيها و سخنرانان:

 

روشها و كاربردهاي علم‌سنجي در ارزيابي انتشارات علمي

دكتر فريده عصاره

 كاربرد آزمونهاي آماري در مديريت كتابخانه‌ها

دكتر عليرضا هويدا

 

  

زمان: 18 بهمن ماه 1382  ساعت 16   تا 19

مكان: تهران ـ  خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده علوم، تالار   شهيد دهشور

 

يک نکته را می خواهيم متذکرشويم.اگر کسی دراين جلسات شرکت می کند-خواهشمنديم که چکيده جلسه را بيان کند.ما فقط دلمان خوش است که می فهميم که انجمن جلسه گذاشته ولی نمی دانيم که دراين جلسات چه بحثهايی می شود.حيف است که اين بحثهاازدست برود و ما ندانيم که چه صحبتهايی شده.افسوس که همه جلسات درتهران است...

/ 0 نظر / 70 بازدید