دانشجویان ابری، رایانش ابری و دانشجویان روی ابر

چندی پیش با جمعی از همکاران درباره وضعیت دانشجویان نسل جدید گفتگو می کردیم. بحث به این ترتیب پیش رفت که انگار دانشجویانی داریم که ابری هستند یعنی همانند فناوری رایانش ابری می توانند از هر موقعیتی برای پرسشگری، پژوهشگری، علم جویی و کنجکاوی استفاده کنند و دانش و مهارتی را کسب کنند. بسیار فعالند و دیگران را هم به تحرک وا میدارنداما درصدی از دانشجویان هم هستند که تعدادشان اندک هم نیست و متاسفانه به سرعت در حال تکثیر شدن هم هستند و این دسته دانشجویان روی ابرها هستند. یعنی کسانی که صرفاً روی ابرها سیر می کنند، به تعهدات خود عمل نمی کنند، کنجکاو، پرسشگر، علم جو و دارای تفکر انتقادی نیستند. آن بالابالاهای ابرها هستند و دست نیافتنی اند! باید مرتب از روی زمین صدایشان کنید، اصرار بر ادامه کارشان داشته باشید و مانند دعای طلب باران، آرزو کنید که از روی ابرها پایین بیایند و کمی هم به فکر کارشان باشند! اینها می شوند دانشجویان روی ابر! حالا چه کنیم با این دانشجویان؟! بحثمان مثل همیشه به جایی نرسید و قرار شد بی خیالش شویم و به جلسه گروه ادامه دهیم!

/ 0 نظر / 137 بازدید