برداشت آزاد

سکانس یک:

این کلاس کاملا تعاملی است. هرچه اطلاعات داریم با هم مبادله میکنیم..با هم بحث و تبادل نظر می کنیم...

سکانس دو:

- سوالی نیست؟

-چرا سوال داریم... این چیزهایی که میگویید توی امتحان می آیند؟!

سکانس سه:

-از گزارشهای کلاسی چه خبر؟

- هیچی! انجام نشده! وقت بیشتری می خواهیم!

-تا کی مثلا؟!

- بیشتر!

سکانس پایانی:

- کاش کمی زور بالای سرمان بود...

راه یافتگان نهایی به همایش بزرگ ادکا

سرانجام داوری حدود ٣٠ مقاله نهایی برای همایش ادکا که امسال تحت عنوان ترویج علم برگزار می شود به پایان رسید. در نهایت ١٢ مقاله به بخش ارائه شفاهی راه یافت. این مقالات عبارتنداز.... ولاگ ادکا را دریابید... 

/ 0 نظر / 62 بازدید