نقدها را بود آيا که عياری گيرند؟

 

بايد عرض کنيم که باز سايت دچارمشکل شده و برخی مطالب را اجرانميکند.اين تقصيرمانيست.دراولين فرصت سعی خواهيم کرد که مطالب فنی ترو علمی تری را منعکس کنيم. اما فعلا چندتا خبر...

  • ظاهرا جلسه انجمن کتابداران خوزستان که جهت تعيين هيات رئيسه آن قراربود روزششم خرداد ماه تشکيل شودبه دلايلی به تاخيرافتاده است.احتمالا اواخرخردادماه اين جلسه برگزارميشود.
  • امروز همايشی دردانشگاه چمران به نام ارتباطات برگزارشد.متاسفانه اطلاعاتی دراين باره تا اين لحظه دستمان نرسيد.
  • البته يک همايش هم درباره فناوری اطلاعات دردانشگاه تربيت مدرس برگزارميشود.روزچهارم خرداد ساعت نه و نيم صبح درتالار شهيدمطهری.

  • اميدوارم پيش از اينكه فرصت‌ها از دست برود آينده نمايشگاه كتاب مشخص شود-

مدير اداره كتاب معاونت فرهنگي وزارت ارشاد درباره تغيير مكان نمايشگاه كتاب تهران گفت: اميدوارم در شش ماه اول امسال تكليف مكان برپايي نمايشگاه در سال آينده روشن شود.
مجيد صيادي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت:‌ اگر نظري هم درباره مكان نمايشگاه كتاب داده مي‌شود، فقط در حد اظهار نظر است. بايد همه كساني كه دست‌اندركار اين حوزه‌اند چاره‌انديشي كنند و قبل از آنكه فرصت‌ها از دست برود مكان براپايي مشخص شود و برگزاري آن در سال آينده توام با شك و ترديد و نگراني و دلهره نباشد.

/ 0 نظر / 63 بازدید