گذشت نه چندان ساده

مدتهاست دانشجویانمان در حال داونلود کتابهای الکترونیکی هستند تا یک مجموعه کوچک دیجیتالی برای کتابخانه دانشکده تهیه کنیم. خیلی وقت گذاشته اند و امیدوارم که کار خوبی از آب درآید. ولی امروز، یکی از همکاران دانشکده، مار ا غافلگیر کرد. گفت میخواهد که مجموعه کتابهایش را به کتابخانه بدهد. ما هم که از خدا دو چشم بینا میخواستیم. با هم به اتاق رفتیم تا فایل کتابها را روی هارد کتابخانه قرار دهیم. میگفت خیلی سخت بود که بخواهم این همه کتاب را واگذار کنم. چون نتیجه سالها تحقیق و بررسی و داونلود کردن و مرتب کردن این فایلهاست. ولی به هرحال، یک جاهایی باید از خود گذشت تا به خلاء رسید و دوباره پر شد و درباره قانون خلاء، جذب و بخشش صحبت کرد. روی هم رفته حدود ده هزار نسخه کتاب الکترونیکی بود که مدتها دنبالش بودیم. خیلی خوشحالم که این همکار ما این کار را کرده. برایش آرزوی موفقیت دارم. حال، فقط مانده فهرست نویسی این کتابها که آن دیگر بر عهده دانشجویان است!

/ 0 نظر / 71 بازدید