با تشکر از شما

آقای دکتر معرف زاده پس از دوسال مديريت کتابخانه دانشکده علوم تربيتی دانشگاه اهواز از سمت خود استعفا نمود و به جای ايشان آقای عظيمی-مربی گروه کتابداری- به مديريت اين کتابخانه انتخاب شدند. ضمن خسته نباشيد به آقای دکتر معرف زاده اميدواريم که آقای عظيمی در مسئوليت دشوار و جديد خود موفق باشند.

چکيده مقالات

چکيده مقالات مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز منتشرشد. تهيه و تنظيم آن بر عهده خانم پرستوپارسائی-کارشناس اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی- زير نظر خانم دکتر عصاره صورت گرفته است. البته اين چکيده مقالات تا بهار ۱۳۸۴ را در برمی گيرد و لحظاتی پيش به دستمان رسيد.

آينده بريتانيکا

توماس پانلاس مدير بخش ارتباطات و همکاريها در دايره المعارف بريتانيکاست.وی در مصاحبه ای که در يکی از وب سايتها با او انجام شده است مطالب جالبی را درمورد بريتانيکا گفته است. بخشهايی از آن مصاحبه از نظرتان می گذرد: اغلب افراد تمايل دارند که از طريق جستجوهای کليد واژه ای به اطلاعات مورد نظر خود برسند و ما در دايره المعارف آنلاين بريتانيکا سعی کرده ايم که انواع راههايی که کاربران جهت دسترسی به اطلاعات به کار می برند مثل تورق موضوعی-تورق نمايه ای و ... لحاظ کنيم. در سال ۲۰۰۶ ويرايش جديد بريتانيکا و نيز انکارتا با ابزارهای جستجوی روميزی گوگل-مايکروسافت و غيره ادغام ميشود و سرعت و قابليت اجرای آنها افزايش پيدا خواهد کرد. هدف اين است که در آينده به بريتانيکا که در حاضر بر متن تاکيد زيادی دارد قابليتهای چندرسانه ای افزوده شود... متن کامل 

/ 0 نظر / 66 بازدید