ستیز علیه کتابدار ستیزی

یکی دو هفته پیش موجی ایجاد شد که سبب شد کتابداران واکنش نشان دهند و آن برنامه رادیویی هفت شنبه بود که پیشتر نیز راجع به آن بحث شد. آقای رجبی زحمت کشیده اند و پستهای شورانگیزی درباره این کتابدارستیزی به وبلاگ گروهی ارسال کرده اند. از طریق پیوندهای زیر پستهای آقای رجبی را دنبال کنید.

هفت شنبه رادیو جوان در گرداب لودگی

هفت شنبه رادیو جوان و بمباران اعتراض کتابداران

هفت شنبه رایو جوان و منزلت کتابداران

/ 0 نظر / 61 بازدید