یک سبکدوشی دیگر

فردا ساعت ده صبح مراسم تقدیر از دکتر خسروی در کتابخانه ملی صورت می گیرد. تقدیر از کسی که سبکدوشی را جایگزین واژه بازنشسته کرد و حال خود با سبکدوشی اش حیرت ما را برانگیخته است. فردا را فراموش نکنید. ( براساس آخرین خبر این مراسم فعلا لغو شده است)

 

/ 0 نظر / 64 بازدید