چه غريبانه


exportImage.asp?s=cano&i=10736008&w=278&h=183


اين هم دردلی ازکتابداران فردا. ديروز مراسم جشن دانش آموختگی ورودی های ما بود.همانطور
که درغربت به اين رشته آمديم درنهايت غربت هم اين مراسم برگزارشد. به خاطر اينکه اساتيد عزيزمان که عزيزترازجان ما هم هستند بامانبودند. البته به غير ازرئيس بخش. به هرحال تنها گروهی بوديم که بی سروصدا به اين مراسم آمديم و بی سروصداتر رفتيم. واقعا عجب بازار شلوغ است دنيا!
خب به هرحال شايد کاراساتيدمان واجب تر بوده. وقت آنها برای ما محترم است و قطعا واجب تر.به هرحال وظيفه خودرا مي دانيم كه ازتمامي اساتيد محترمي كه مارا دراين ۴ سال آموزش دادند و ياور ما درتمامي جنبه هاي زندگي بودند تشكر مي كنيم.اميدواريم كه همواره درزندگي موفق باشند. همينطور هم كتابداران فردا!

/ 0 نظر / 76 بازدید