خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد

كتابداران،اطلاع رسانان، دانشجويان علوم كتابداري و اطلاع رساني،اساتيد گرامي:
هرجاي دنيا هستيد به آگاهي شما مي رسانيم كه وبلاگ انجمن علمي بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني راه اندازي شد. اين وبلاگ هم مخصوص شماست. نشاني آن :http://ettelarasan.persianblog.ir مي باشد. به اين ترتيب گامي ديگر درجهت پيشرفت كتابداري و اطلاع رساني دركشورمان برداشته شد. كتابداران فردا، ضمن حمايت ازاين وبلاگ ، آماده همكاري همه جانبه با اين وبلاگ هستند و ساير سايت ها و وبلاگها را به استفاده ازاين وبلاگ تشويق مي كنند.
خب، اين ازخبر اول. براي اينكه به وظيفه اطلاع رساني خود عمل كرده باشيم، اعلام مي داريم كه قراراست روز دوشنبه 5خردادماه، ضمن تجليل ازدانشجوي نمونه دانشگاه شيراز، خانم جوكار، جلسه پرسش و پاسخي با حضور اساتيد بخش، توسط انجمن علمي بخشمان برپا شود تا دانشجويان بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني، مشكلات خودرا درميان بگذارند. اميدواريم كساني كه كيلومترها دورتر از دانشگاه شيراز هستند تصور نفرمايند كه خداي نكرده ما كلاغ خبرچين هستيم! فقط مي خواهيم پويايي انجمن و زنده بودن كتابداري و اطلاع رساني را اعلام كنيم! يك چيز ديگر. اينكه در اعلام كردن منبع نام كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد بايد ذكر مي شد كه بدينوسيله پوزش مي طلبيم.

/ 0 نظر / 76 بازدید