جايزه IBBY

IBBY به عنوان يك سازمان غير انتفاعي داراي اختيارات اداري دريونسكو و يونيسف و درمقام مدافع كتاب كودك، نقش تعيين كننده اي درسياست گذاري ها دارد و متعهد به اجراي اصول كنوانسيون بين المللي حقوق كودك است كه درسال 1990 به تصويب سازمان ملل رسيد.
شهلا افتخاري مسئول كتابخانه شوراي كتاب كودك گفت: كتاب ديوانه و چاه اثر محمدرضا شمس براي سال 2004 به اين سازمان(IBBY) معرفي شده است. درسال 2002 نيز كتابهاي افسانه تنبل قهرمان تاليف بهروز غريب پور، دنياي رنگين كمان با تصويرگري مرحوم بهرام خائف و آخرين گودال ترجمه حسن ابراهيمي وند درليست افتخار اين سازمان ثبت شد. كتاب ديوانه و چاه برنده جايزه لوح زرين كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان وقلم بلورين ششمين جشنواره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شده بود.
منبع: نشريه آفتاب يزد

/ 0 نظر / 77 بازدید