طنزكتابدارانه: اگر ما نتوانيم به خودمان بخنديم، چه كسي ميتواند؟


-سايت ايفلا بخشي دارد كه درآن به طنز كتابخانه اي ميپردازد.بخش كوتاهي ازمطالب طنزكتابدارانه را دراينجا مي آوريم.
… روزي جوجه اي وارد كتابخانه شد و يكراست به سوي ميزامانت آمد و گفت: جيكتاب،جيكتاب،جيك كتاب…!! كتابدار، يك كتاب را به جوجه داد. جوجه كتاب را زيربال خود گذاشت و سريع ازكتابخانه خارج شد.بعدازچند دقيقه، جوجه كتاب را پس آورد و به كتابدارگفت: جيكتاب،جيكتاب، جيك كتاب…!! كتابدار، دوباره كتابي به او داد.جوجه، كتاب را گرفت و بيرون رفت. كتابدار، سرش را تكان داد. بعدازچند لحظه، دوباره جوجه آمد و همان كارهاي قبلي را تكراركرد. كتابدار، سومين كتاب را به او امانت داد.اما اينبار، به محض جوجه ازكتابخانه خارج شد، كتابدار به دنبالش به بيرون رفت… فكر ميكنيد بعدش چي شد؟! ادامه ماجرا را از اينجا دنبال كنيد.


-سايت نشرکتابدار اقدام به چاپ وفروش پوسترهای رده بندی ديويی و کنگره کرده است.
roots1.jpg
-رقابت برای جلب مخاطب و مشتری درسايتهای اينترنتی روزبروزبيشتر ميشود.پس ازگوگل و ياهو که ايميلهايی با ظرفيتهايی حجيم ارائه دادند-هات ميل هم به جمع آنها پيوست. اما اين رقايت يا چشم و همچشمی اينترنتی به عرصه موتورهای کاوش هم رسيد.MSN هم مشتری پسندترشد.
-پس ازپيشامدهای ناگواردرگروه خبری- دکترفتاحی خودشان پيغامها را بررسی و آنگاه برای همه ارسال ميکنند.
-قابل توجه هری پاتريستها:جی کی رولينگ، نويسنده رشته کتاب های پرخواننده هری پاتر عنوان ششمين قسمت آن را فاش کرده است. قسمت بعدی اين رشته کتاب ها "هری پاتر و شاهزاده ناتنی" (Harry Potter and the Half Blood Prince) نام دارد.ادامه را درسايت بی بی سی بخوانيد.

/ 0 نظر / 60 بازدید