انجمن صنفی کتابداران

  • يکی ازدوستان درگروه خبری پرسيده اند که چرا انجمن کتابداران ايران درمطالبات صنفی کتابداران مداخله نميکند؟

پاسخ به ايشان آمده است که : اين انجمن اجازه چنين کاری را ندارد.ولی ازطرق ديگر به اين کارمبادرت ميورزد.

  • خبری که شنيديم اين است که بيست دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی که درمقطع دکترا فارغ التحصيل شده اند ازهندوستان و سايرکشورهای دوست و برادر به کشوربرميگردند. بااين حساب ... بهتراست شما بگوييد!
  • خبرديگراين است که قراراست سايت کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهوازازاول مهرماه قابل استفاده باشد.
  • اين خبرها هم ازوبلاگ وب نامرئی آقای منصوريان ميباشد:

Infomine يک پايگاه اطلاعاتی مبتنی بروب است که بسيارجالب و سودمند ميباشد وبرای مکان يابی اطلاعات آکادميک درباره وب نامرئی مناسب است.محتوی بيش از۱۰۰ هزارلينک به پايگاههای اطلاعاتی-مجلات الکترونيکی و ...ميباشد.روی Infomine کليک کنيد تا به اطلاعات بيشتر دراين مورد دسترس داشته باشيد.

 

  • Resource Discovery Network .اگر به سايتش سربزنيد بهتراست.
  • يک خبر ديگر اينکه گروه کتابداری و اطلاع رسانی  دانشگاه چمران اهواز قراراست سال آتی هم امتحان دکترا برگزارکند.اميدواريم که اين بار...
  • خبربعدی اين است که سايت آستان قدس رضوی اقدام به ارائه چکيده مقالات سمينار سواد اطلاعاتی نموده است.چکيده مقالات به صورت اسلايد و قالب وب آمده است.برای نمونه ميتوانيد مقاله آقای نوروزی را مشاهده کنيد.

 

/ 0 نظر / 85 بازدید