نشست اول خرداد

اول خرداد در کتابخانه ملی تشکلهای کتابداری و اطلاع رسانی کشور با یکدیگر نشست دوستانه ای خواهند داشت و به تعامل و بحث با هم خواهند پرداخت. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- اتحادیه انجمن های علمی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران(ادکا)- شورای کتاب کودک- انجمن کتابخانه های عمومی شرکت کنندگان در این نشست هستند. از کلیه کتابداران- اساتید و دانشجویان گرامی کتابداری و اطلاع رسانی کشور دعوت می شود که در این بحث آزاد و نشست دوستانه شرکت داشته باشند. ساعت شانزده تا هجده و سی دقیقه...فراموش نفرمایید...گفتنی است که این نشست توسط کمیته همایشها و گردهمایی های ادکا برگزار می شود.

تسلیت

جناب آقای دکتر کوکبی..ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران. مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه از ایزد یکتا علو درجات و مغفرت را خواهانیم..

/ 0 نظر / 62 بازدید