حضور ادکايی ها قطعی شد

سرانجام پس از رایزنیهای مختلف قرار شد که کارگاه سازماندهی منابع الکترونیکی با حضور ادکایی ها که مدرس آن را آقای مهدی طاهری عهده داراست در کارگاه گروه کتابداری پزشکی دانشگاه جندیشاپور اهواز برگزار شود. برای اطلاعات بیشتر با خانم پاکدامن و شادمان تماس حاصل نمایید. لازم به ذکر است روز چهارشنبه هشت تا ده صبح به معرفی ادکا و فعالیتهای آن اختصاص دارد و از ساعت ده نیز کارگاه آغاز خواهد شد و تا چهار بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

روز دوشنبه هفته آینده هفت خرداد جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز برگزار خواهد شد. در این جلسه آقای امیر ریسمانباف از رساله خود دفاع خواهد کرد. عنوان رساله آقای ریسمانباف به این شرح است:  بررسی کمی- موضوعی و کتابشناختی اطلاعاتی فنی تولید شده در سازمان آب و برق خوزستان طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴ و موانع احتمالی پیش روی کارشناسان این سازمان در دسترس و مصرف موجود

استاد راهنمای وی آقای دکتر بیگدلی و استاد مشاور ایشان خانم دکتر عصاره است.

/ 0 نظر / 93 بازدید