به چه کار آیدت ز آن ورقی؟!

دیروز رفته بودم فلان بانک تا برای بهمان مجله، هزینه انتشار مقاله را بپردازم. البته برایم عجیب بود که این مجله همه کارش الکترونیکی بود جز پرداخت هزینه! باید فیش را برایشان ایمیل می کردیم. این هم از عجایب عصر وایبری است! خلاصه در این گرمای دهشتناک، رفتم به بانک و فیش را کامل کردم. موقع پرداخت متصدی بانک پرسید مجله هزینه را میخواهد چه کار؟! گفتم شرط انتشار نهایی مقاله پرداخت این هزینه است. گفت خب حالا چه سودی برای شما دارد؟ گفتم فوقش امتیاز پژوهشی دارد. از بالای عینکش نگاهی کرد و گفت همین؟! گفتم بله دیگر! چیزی غیر از این باید باشد. سری از روی تأسف تکان داد. فیش کامل شده را تحویل داد و دکمه شماره مشتری بعدی را زد. در حالیکه مبهوت حرکتش بودم از بانک خارج شدم.

/ 0 نظر / 73 بازدید