وبلاگی را که میخوانیم

وبلاگ را برای این دوست داشتم و دارم که در آن مطالب تکراری، کپی و پیست و بیهوده نمی دیدم. شاید یکی از عواملی که مرا به سوی وبلاگ نویسی کشاند خواندن روزانه های افراد و گرفتن ایده از آنها بود. بعد از همایش ایمنی در کتابخانه ها از یکی از دانشجویانمان ایمیلی دریافت کردم که نقدی را بر همایش نوشته بود. فکر میکردم یک یادداشت ساده است ولی دیدم یک وبلاگ است. این وبلاگ روزانه های یک دانشجوی علم اطلاعات است. خیلی صادقانه و نقادانه نوشته است. از قلم و متن وبلاگش استفاده کردم و نوشته های وی مرا به فکر فرو می برد. در عصری که دانشجویان جوان، حداقل در رشته ما، شاید کمتر نقادانه فکر کنند و بنویسند این وبلاگ همه چیز را از دید یک پژوهشگر و کتابدار نقاد می بیند. با خود فکر میکردم آن 250 وبلاگ کتابداری که تا اوائل سال 1390 فعال بودند کجا هستند؟ تعداد معدودی از آنها باقی مانده اند. شاید بد نباشد به عنوان یک پژوهش، بررسی شود که چند وبلاگ کتابداری ایران واقعاً محتوا تولید می کنند و بنگاه کپی کردن اخبار و اطلاعات نیستند؟! کسی داوطلب هست برای این کار؟!

/ 0 نظر / 123 بازدید