سنگین و فشرده

این روزها فشار کار خیلی زیاد است. هم نگرانی های مربوط به همایش سه شنبه و کارهای اجرایی آن و رخدادهای پیش بینی نشده و هم فشار فکری کارهای کتابخانه و هم امتحانات دانشجویان. یکی دو روزی هست که از فشارهای فکری کارها قلبم درد میکند. خدا به خیر بگذراند...

/ 0 نظر / 71 بازدید