آهاي مردم دنيا!

روزي كه اين وبلاگ را خواستيم راه بيندازيم، تمام تلاش ما درجهت حفظ منافع كتابداران و اطلاع رسانان و آشنايي بيشتر مردم با اين دانشمندان گمنام و غريب بود. مي خواستيم بگوييم كه ماهم وجود داريم. مي خواستيم كاري كنيم كه كتابداران درمهجوري و كنج يك كتابخانه كوچك و دريك بخش مرجع خاك گرفته نپوسند و درنهايت غريب نميرند. مي خواستيم كاري كنيم كه دانشجويان با علاقه بيشتري به اين رشته نگاه كنند و تحرك آنها بيشتر شود. مي خواستيم فرهنگ مطالعه و استفاده ازفناوري را گسترش دهيم. مي خواستيم با شفاف نشان دادن ضعفها درقالب مقالات جدي و طنز، متوليان امر را به فكر پيشرفت اين رشته و درنهايت كشور بيندازيم. سعي كرديم كه قضاوتهايمان منطقي باشد و به كسي خداي نكرده توهين نكنيم. مي خواستيم كاري كنيم كه ديگر دانشجويان اين جمله ((اگر پول داشتم ، كتابداري نمي آمدم)) را نگويند. دلمان نمي خواهد يكصدا به انتقاد بپردازيم. ولي چه مي شود كرد. تا نقد نباشد كارها پيش نمي رود. مساله تحمل هم يك امري ديگري است كه وارد آن نمي شويم. مي خواستيم كاري كنيم كه افسردگي و غم ازچهره دانشجويان كتابداري زدوده شود. رسالتي سنگين روي دوش ماست و ما به خاطر عشق به فرهنگ،علم و دانش آن را همراه مي بريم. مي خواستيم كاري كنيم كه اين مكان جايي باشد براي درددل كتابداران و دانشجويان درباره رشته مان. مي خواستيم ازاين راه حق خودرا بگيريم. چون حق گرفتني است……
اكنون با دلي غم گرفته و بغض درگلو به همه مردم دنيا مي گوييم كه كوچكترين حق يك دانشجوي كتابداري و اطلاع رساني را به اوندادند و مانع شركت او در مكان مقدس نمايشگاه بين الملي كتاب تهران شدند. آهاي مردم دنيا! يقين داشته باشيد اجازه نخواهيم داد كسي بيش ازاين به ما توهين كند و مارا تحقير نمايد. اين ماجرا كه گذشت. ولي ما بافروتني خود اين حقارت را نيز به جان خريديم، همچون موارد ديگر. تصورنكنيد كه ما چون به نمايشگاه نرفته ايم دادمان درآمده.نه.ازاينكه دوباره تحقيرمان كردند عذاب مي كشيم.ولي بدانيد دست ازتلاش نخواهيم شست. ما ازاين بلا رهايي خواهيم جست. همچنان منتظر مطالب جدي، طنز و مقالات آموزنده و تلاشهاي حرفه اي ما درجهت ارتقاي رشته و توسعه فرهنگي باشيد. حرف امروز ما و عمل فرداي ما اين است: آينده از آن كتابداران و اطلاع رسانان.

/ 0 نظر / 78 بازدید