كار-كار انگليس هاست

كتابخانه بريتانيا، با تصويب يك قانون جديد درپارلمان انگلستان،نشريات اينترنتي و ايميل ها را هم درآرشيو خود جمع آوري مي نمايد.اين تصميم درپي افزايش حجم اطلاعات دراينترنت عملي شده است.

/ 0 نظر / 72 بازدید