نقش بنگاههای سخن پراکنی درجريان بين المللی اطلاعات

 

 

خبرها به طورعمده ازطريق خبرگزاريها منتقل می شوند.هريک هم خط مشی خودرا دارند.اين خبرگزاريها مثل يونايتدپرس-آسوشيتدپرس و ... تلاش می کنند که با توليد برنامه دنيا را پوشش دهند و رونامه ها و رسانه ها را تغذيه کنند.آنها با صادرکردن خبربه کشورهای ديگربه هدف خود می رسند.درهمه جای دنيا-گزارشات واخبارخودرابه يک خبرگزاری خاص نسبت می دهند.اين به دليل اعتبار اين موسسات است.۸۷درصدازاخبار جهان دراختيار غولهای خبری است که با صادر کردن اطلاعات- الگوهای ارتباطی يک جامعه را تغيير می دهند.اين موسسات به طور متوسط ۳۲ ميليون واژه توليد می کنند.ازاين ۳۲ميليون سهم يونايتدپرس و آسوشيتدپرس ۲۸ميليون واژه است.يعنی جريان بين المللی اخبار دراختيار اين دو موسسه است.به نظر شما مردم ايران-اخبار و اطلاعات را درطول يک سال ازچه منبعی به دست می آورند. خوب است تحقيقی دراين باره صورت گيرد.اکنون دوران مسابقه قدرت درزمينه اطلاعات است...

/ 0 نظر / 65 بازدید