گزارش كاملي از ((عصر كتابخانه))،همراه با نقد و تفسير

شنبه،21 تيرماه 1382، ساعت 20/17، باتلاوت آياتي ازقرآن كريم، مراسم آغاز شد.پس ازآن مدير اين گردهم آيي،آقاي محلاتي،رئيس كتابخانه عمومي دستغيب، كه اخوي استاد بازنشسته بخش علوم كتابداري واطلاع رساني دانشگاه شيراز، چند كلمه اي درباره كتاب و نيز سخنرانان صحبت كردند و چند بيتي هم درباره كتاب قرائت كردند كه منتها ازبس سريع گفتند ،نشد كه همه شعر را بنويسيم: بهتر زكتاب درجهان ياري نيست. همينش يادمان مانده! خب به هرحال نوبت به سخنرانان رسيد. دراينجا لازم است براي آشنايي بيشتر با ايشان شمارادرجريان سوابق كاريشان قرار دهيم:
آقاي سيد كاظم حافظيان رضوي، متولد1332مشهد، كارشناسي كتابداري دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران-كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني ازهمين دانشگاه- ايشان ازسال1357تاكنون مسئوليتهاي زيادي را داشته اند: مسئول كتابخانه مؤسسه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران- سرپرست كتابخانه و انتشارات علمي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- قائم مقام مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي
درحال حاضر مديركل مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي- عضو هيات مديره انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران-مشاور دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور هستند.
دردانشگاههاي علامه طباطبايي-قم-رودهن-دانشگاه علمي كاربردي و… تدريس داشته اند.
راه اندازي مركز اطلاعات و آرشيو روزنامه همشهري(اولين آرشيو رنگي ايران)- همكاري با بانك كشاورزي-روزنامه اطلاعات-مؤسسه كشت و صنعت كارون-همكاري با كتابخانه مرجع كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان- راه اندازي مركز اطلاع رساني جهاد سازندگي و…
اما آقاي سيد ابراهيم عمراني،متولد 1334 زرند كرمان، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني درسال1353 و كارشناسي ارشد همين رشته درسال1365.
كتابدار تلويزيون آموزشي سابق-كتابدار دانشكده علوم دانشگاه تهران-كتابدار مؤسسه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران، ازسال 1354 تا 1363بوده اند. تدريس درس رده بندي و فهرست نويسي -رياست كتابخانه دانشكده علوم دانشگاه تهران-مسئول كميته اطلاع رساني دانشگاه تهران و… هستند.
همچنين مسئوليت پروژه كتابخانه روزنامه اطلاعات-وزارت امور خارجه-مركز بين المللي گفتگوي تمدنها و… را هم عهده دار بوده اند.
باعرض پوزش ازتمامي خوانندگان محترم.ما كه دچار خودسانسوري شديم دليلش كمبود زمان است و ممكن است كه افزونگي دربرخي مطالب هم ازحوصله شما خارج باشد. به هرحال ما عذر مي خواهيم.
به طور رسمي سخنراني را آقاي عمراني شروع كردند. ايشان بيشتر حول كاربرد فناوري دركتابخانه ها به خصوص كتابخانه هاي دانشگاهي صحبت كردند. به كاربردن بهترين شيوه هاي سازماندهي و ارائه بهترين خدمات به مراجعان بيشتر محور بحث آقاي عمراني بود. جلب مراجعان با خوش برخوردي ازجانب كتابداران، ازديگر سخنان ايشان بود. مساله استفاده از E-Books - E-learning ، خريد و اجاره كتاب، روي سايت يك سازمان براي يك مدت زمان مشخص با استفاده از آي.پي معرفي شده، استفاده ازژورنالهاي الكترونيكي جهت استفاده وسيع محققان،و… ازمسائلي بود كه ايشان بعضا به صورت مختصر يا مبسوط مطرح كردند. به هرحال به طور كلي ايشان بر به خدمت گرفتن فناوريهاي نوين جهت خدمت به مراجعان تاكيد داشتند. البته صحبتهاي آقاي عمراني بيشتر درباره كتابخانه هاي دانشگاهي بود. صحبت درمارك و اينكه مارك به معناي استاندارد تبادل اطلاعات فهرستنويسي است، ازديگر گفته هاي ايشان بود.ايشان همچنين درباره دسترسي همزمان و هرزمان به اطلاعات براي همگان صحبت كردند و درنهايت گفتند كه هدف فهرستنويسي نوين، اين است كه بار خدمات فني كتابداران كمتر شود، كتاب يك بار فهرست نويسي شود و بيشتر به مراجعان خدمت ارائه گردد.
آنگاه چند پرسش مطرح شد كه يكي درباره اشتباهات در فهرستنويسي و رده بندي ازسوي كتابخانه ملي ايران بود. مساله اي كه با اعتراضات گسترده كتابداران مواجه شده. البته پاسخ چندان قانع كننده اي ندادند، ولي خب ماهم قرار نبود كه ايشان را استيضاح بكنيم! پرسش ديگري كه ازآقاي عمراني پرسيده شد، درباره ترجمه جديد از رده بندي ديويي بود كه ايشان اشاره كردند كه متخصصان مختلف يا وقتش را ندارند يا حالش را يا افتخار نمي دهند يا اينكه اصلا متخصص رده هاي مختلف كم داريم.(برداشت كلي كتابداران فردا ازسخنان ايشان!)
پس ازايشان نوبت به آقاي حافظيان رسيد. ناگفته نماند كه اين دو استاد، بسيار خوش برخورد بودند و ما را ياد اساتيد خودمان مي انداختند. اينجا بود كه فهميديم كه همه اساتيد كتابداري و اطلاع رساني اهل بخيه هستند!! ايشان گفتند كه ما درجهان سه صنعت مهم فوتبال، خودرو و نشر را داريم. درحالي كه دركشور ما كسي تره هم براي صنعت نشر پاك نمي كند، كشورهاي اروپايي دركنار داشتن بهترين صنعت خودروسازي و بهترين زمينهاي فوتبال و سرمايه گذاري دراين زمينه، داراي بهترين و زيباترين كتابخانه ها هستند و كتابخانه را به عنوان مكان يادگيري مي دانند و لحظه به لحظه سرمايه گذاري براي يادگيري بيشتر مي شود. ولي ما به قول معروف شمعي دردست داريم ولي نمي دانيم آن را خاموش كنيم ، با آن همه جا را آتش بزنيم يا اينكه آن شمع هدايتگر ما و ديگران باشد!ايشان به سفرهاي خود به هند و بنگلادش و فرانسه اشاره كردند و گفتند دركتابخانه نابينايان هند، تعداد مراجعان ازتعداد بيناهاي ما درايران بيشتر است! يا اينكه دركتابخانه ملي فرانسه، درروز يكشنبه ساعت 8صبح، جاي سوزن انداختن نيست! البته ايشان حتما ازوجود رستورانهاي زنجيره اي در بولوار((…)) شيراز خبر ندارند كه آنجا جاي سوزن انداختن نيست!
ايشان روي نقش كتابخانه هاي عمومي در يادگيري تاكيد وافري داشتند و گفتند:آگاهي عامل تحول آدمي است و آدمهاي آگاه ، عامل تحول جامعه اند. جمله اي ازبيل گيتس گفتند كه روي يادگيري درهرزماني تاكيد داشت: بهترني زمانهاي من، مواقعي بود كه سرگرم يادگرفتن دروس جديد بود! به هرحال بايد درجامعه شرايطي فراهم شود كه افراد بدون اجبار و به صورت خودجوش به كتابخانه هاي بيايند و مساله خودآموزي و آگاهي را درك كنند و بدانند كه آموزش و يادگيري را هرگز پاياني نيست.

پس ازپايان سخنان ايشان ،پرسشهايي مطرح شد كه مهمترينش، خصوصي شدن كتابخانه هاي عمومي بود. ايشان گفتند: خصوصي شدن به معناي واگذاري كل مسائل كتابخانه هاي عمومي به شهرداري نيست. بلكه تامين بودجه برعهده شهرداري است و انجمنهاي كتابداري هم ناظرند.(اميدواريم!) بعد وعده هايي هم درباره طرح جامع توسعه كتابخانه هاي عمومي دادند و دست آخر هم به مشاركت مردمي دراداره كتابخانه ها اشاره كردند. پس ازپايان سخنراني و طرح سؤالات، دكتر حياتي هم هدايايي به اين دواستاد دادند… خب خسته نباشيد! به هر حال اين مراسم خيلي براي ما خوشايند بود و نيزجالب. جادارد كه از اداره ارشاد، خانم بابايي،بچه هاي بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز و يك نفر هم ازپيام نور(!) و همه كساني كه دربرپايي اين نيمچه همايش نقش داشتند و همه كساني كه حضور به هم رساندند تشكر كنيم. اميدواريم كه بتوانيم كه بازهم جمع كتابداران را جمع ببينيم!

/ 0 نظر / 67 بازدید