از اين زاويه

از اين زاويه با راوی خاص خود به روايت جديدی از کتابداری و کتابخانه ها  وکتابداران میپردازد. قلم اين زاويه روان و گويای همه چيز است. از اين زاويه را در وبگرديهای خود به ياد داشته باشيد. زمان آن رسيده است که از اين زاويه نگاه کنيم...

غيبت اجباری

خستگی+يک سفر اجباری+چند مساله به هم گره خورده= روزآمد نشدن يک هفته ای. شما ببخشيد. يک هفته راحت بوديد!

استخدام کتابدار

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی دو نفر کتابدار با تحصيلات کارشناسی استخدام ميکند. برای کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه ايران چهارشنبه هفته گذشته مورخ ۱۸ آبان سری بزنيد.

در کجا اين ظلم بر انسان کنند؟

دوسه نفر از دوستان از جرگه اراشد قصد داشتند که يک کار پژوهشی گروهی در مورد کتابخانه های تخصصی يکی از شهرستانهای کشور صورت دهند. چندی پيش جريان کاری خود را شرح می دادند که بر آنها در انجام اين کار چه ها گذشت. در اين بخش گوشه هايی از ماجراهايی را که اين دوستان برای انجام اين پژوهش با آن روبرو شدند منعکس می کنيم. نقل به مضمون:

((کتابخانه گسترده ترين رسانه جمعی(ص و س) در پاسخ به سائلان علمی(پژوهشگران) گفت که ابدا امکان چنين امری وجود ندارد. بايد از قبل هماهنگی شود. (حال آنکه قرار بوده فقط يک پرسشنامه دو صفحه ای تکميل شود آنهم فقط با تيک زدن). فردی که به عنوان کتابدار در سازمان ... مشغول به کار بود به جای تکميل پرسشنامه گفت: من ۱۲ سال آزگار است دارم قراردادی کار می کنم و هنوز مرا رسمی نمی کنند؟ به چه کسی بگويم؟! مرا در کلاسهای آموزشی شرکت نميدهند. من اعتراض دارم. به شما هم اعتراض دارم. با اين کارتان داريد اين سازمان را حمايت می کنيد... و از پر کردن پرسشنامه سر باز زد. در سازمان بعدی دو نفر کتابدار با تحصيلات دیپلم و زير دیپلم(!) کار می کردند و هنوز نمی دانستند که در کتابخانه چکاره اند و گويی فرم هراسی داشتند و آنها پرسشنامه را پر نکردند. سازمان ديگر هم يک کتابدار دیپلمه داشت. اين خانم گفت لطفا شکايت مرا به گوش مسئولان برسانيد. (بنده خدا فکر کرده بود دوستان ما خبرنگارند!). وی به زور فرم را پر کرد. کتابخانه بعدی يک کتابدار فوق ليسانس داشت و سی و شش دقيقه با دوستان ما صحبت کرد که پژوهش شما دردی از دردها را دوا نخواهد کرد و بياييد به قول معروف بی خيال گرديد که به جايی نمی رسيد. وی با اکراه پرسشنامه را پرکرد. ادامه اين حديث را روزهای آينده بخوانيد...

سخنرانی علمی: نقش کتابدار در فرآيندهای سازمان(۱)

هفته گذشته يک سخنرانی علمی ديگر در دانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران اهواز برگزار شد. اين سخنرانی که توسط آقای عظيمی مربی گروه کتابداری ارائه شد در زمينه نقش کتابدار در سازمانها بود. وی در ابتدا تعاريفی از کتاب-کتابدار-اطلاعات-اطلاع رسانی-سازمان-تصميم گيری ارائه نمود و اين مفاهيم را از زمان پيدايش تا زمان حال مقايسه کرد. مثلا معنی کتاب که به معنای مجموعه ای از صفحه ای چوبی بود را با فرمتهای نوين کتاب مقايسه نمود. يا نقش کتابدار را وظيفه اش  امانت دادن و محافظت از کتابها تعريف شده بود با نقشهای متحول شده کنونی قياس کرد. پس از آن درباره سازمان و ويژگيهای آن مسائلی مطرح شد. وی بيان داشت که بايد در ابتدا يک سازمان و ويژگيهای آن را به خوبی شناسايی نمود. يک سازمان منابع و دارايی دارد که عبارتند از: منابع مالی-اطلاعاتی-عملياتی و کارکنان عملياتی. در مراحل تصميم گيری-برنامه ريزی و اجرا علاوه بر در اختيار داشتن عنصر حياتی اطلاعات بايد به اين عوامل ذکر شده نيز توجه شود. وی ويژگيهای اطلاعات در يک سازمان را به شرح زير برشمرد: درستی و صحت و اعتبار-جامعيت-به روز بودن-به هم فشردگی-ربط موضوعی داشتن-سازگاری با دانش. سپس وظايف فنی و تخصصی کتابدار و نيز وظايف سازمانی کتابدار در يک سازمان بيان و در مورد هريک به طور مفصل بحث شد. ادامه دارد...

شماره جديد فصلنامه کتاب

شماره بهار ۱۳۸۴ فصلنامه کتاب منتشر شد. در اين شماره ميخوانيد: اطلاعات و چاپلوسی-اطلاعات چيست؟-رضايت شغلي كتابداران كتابخانه ملي-كتابداري نوين و چالش هاي آن-تحليل محتواي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهی و .... فهرست مندرجات و چکيده اين شماره جديد را از مگ ايران بخوانيد.

نا بخشوده

شنيده ها حاکی از آن است که  رئيس يک کتابخانه که تازه رياست آنجا را به عهده گرفته بود با ساير اساتيد گروههای ديگر جلسه ای داشت و در آن جلسه گفته بود که چرا شما اساتيد غير کتابداری از کتابخانه استفاده نمی کنيد؟ چرا در کتابخانه مطالعه نمی کنيد تا دانشجويان شما به حضور در کتابخانه تشويق شوند؟ پس کتابخانه برای چيست؟ و نظايری از اين دست... اساتيد غير کتابداری دانشکده مذکور دچار برخوردگی از نوع تريج قبا گشته و اين مطلب را بر نتابيده اند و به رئيس کتابخانه اظهار داشته اند که يعنی ما اهل مطالعه نيستيم و ...؟ رئيس آن کتابخانه نيز در يک اقدام سريع متن استعفای خود را به رشته تحرير درآورد و روی ميز رئيس دانشکده نهاد و فعلا از سمت خود کناره گيری کرد... کتابخانه تازه داشت جانی می گرفت... به هرحال اين هم يک نوع زاويه جديد است. در ضمن از ما نشنيده بگيريد.

/ 0 نظر / 80 بازدید