درباره دکترهوشنگ ابرامی-به نقل ازنشر کتابدار

دکتر هوشنگ ابرامي کتابدار، نويسنده، مترجم ، محقق و مدرس توانا و به نام کتابداري و اطلاع رساني کشور درگذشت. وي در سال ۱۳۱۳ در همدان متولد شد. در سال ۱۳۵۵ از دانشگاه تهران مدرک ليسانس اقتصاد گرفت. او در سال ۱۳۳۷ به استخدام موسسه انتشارات فرانکلين در ايران درآمد. بانک مرکزي ايران در سال ۱۳۳۹ او را استخدام نمود. ابرامي کتابخانه تخصصي بانک را پايه گذاري مي نمايد. در سال ۱۳۴۳ براي تحصيل در دوره نوبنياد فوق ليسانس کتابداري دانشگاه تهران به تدريس مي پردازد. در سال ۱۳۴۶ براي تحصيل در دوره دکتراي کتابداري و اطلاع رساني بار ديگر به دانشگاه پيتسبورگ بر مي گردد. او تا سال ۱۳۵۵ به تدريس در در دوره کارشناسي ارشد اين دانشگاه مي پردازد. در سال ۱۳۵۵ پس از تر ک دانشگاه شيراز ابرامي به استخدام موسسه برنامه ريزي ايران در مي آيد. از مهمترين آثار وي در زمينه کتابداري و اطلاع رساني به آثار زير مي توان اشاره کرد:

ترجمه کتاب جنبه هاي نظري علم کتابداري از پيرس باتلر

تاليف کتاب اصول تدوين فهرست موضوعي در نوشته هاي زبان فارسي

تاليف کتاب شناختي از دانش شناسي

تاليف کتاب کتاب و پديده کم رشدي (به نقل از دکتر زهير حياتي)

هرچند وي پس از انقلاب در آمريکا اقامت گزيد. اما ذهن و روح وي همواره با ايران و ايرانيان بود. چنانکه تعدادي از کتابهاي وي در سالهاي اخير تجديد چاپ شدند. شناختي از دانش شناسي (علوم کتابداري و اطلاع رساني يکي از آثار مهم وي مي باشد که عليرغم گذشت بيش از ۳ دهه از تاليف آن در سالهاي اخير چند بار تجديد چاپ شد و مورد استقبال کتابداران قرار گرفت. از ويژگيهاي اين اثر دورانديشي و ژرف انديشي نويسنده آن است. به طوري که عليرغم پيشرفتهاي زياد در علوم کتابداري و اطلاع رساني هنوز کهنه نشده است. انتخاب واژه دانش شناسي براي اين کتاب و استدلال وي در اين ارتباط نيز نشان از ژرف انديشي وي دارد. زيرا دانش شناسي پس از گذشت بیش از ۳0 سال يکي از شاخه هاي مهم دانش بشري در جهان است.
اگر که ما سعي کنيم که مشکلات کتابداری را همانند آن مرحوم-ببينيم و درک کنيم و ازپراکنده گويی خودداری کنيم و به همکاری و شعور و عمل روی بياوريم-آنگاه حرفی برای گفتن داريم.شما چه فکرمی کنيد؟

/ 0 نظر / 83 بازدید