كارگاه آموزشي شيوه تدوين مرور نوشتارها و پيشينه هاي پژوهش <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

براي اعضاء هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي گروههاي علوم انساني

(با توجه خاص به حوزه كتابداري و اطلاع رسا ني )

برگزاركننده:

انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران :گروه آموزش

استاد:  دكتر رحمت الله فتاحي

زمان: پنج شنبه 25/10/82                       ساعت: 12-8

مكان: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء(س)

هزينه ثبت نام: 50000 ريال

علاقه مندان مي توانند وجوه مربوطه به ثبت نام را به حساب جاري شماره 306048880 به نام انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران نزد بانك تجارت شعبه اكو قابل پرداحت در كليه شعب بانك تجارت و اصل فيش را به دفتر انجمن ارسال نمايند.

/ 0 نظر / 79 بازدید