همه جا سپید است و سیاه

امروز، روزنامه ایران سپید به کتابخانه رسید. اولین بار بود می دیدم این روزنامه می آید. روزنامه ای ویژه نابینایان. روی جلد مجله، الفبای بریل را مشخص است. چشمانم را بستم ولی ...ولی هرکاری کردم نتوانستم بخوانم. چقدر سخت است... و چقدر سخت تر است با مراجعه کننده نابینا سروکار داشتن که ممکن است کوچکترین حرکتی برای کمک به او، باعث رنجشش شود و خیال کند به او ترحم میکنید...چقدر سپید است و سیاه.

/ 0 نظر / 66 بازدید