تخصص گرايي دروبلاگها

 

ديروزخدمتتان عرض شد كه به وبلاگ نويسان عزيزي كه درحوزه كتابداري و اطلاع رساني و جنبه هاي مختلف آن قلم مي زنند و حتي ازدوردستي برآتش دارند، پيشنهادي داريم.همانطور كه مي دانيد، استقبال ازوبلاگ به عنوان يك رسانه ارتباطي دركشورمان بسيار زياد بوده است به گونه اي كه تمام صنوف و اقشار دركشور و نيزخارج كشور، داراي وبلاگ هستند و به كارتبادل افكار و تمايلات و علايق و نيز مطالب علمي خود مي پردازند.

اما علي رغم اين استقبال شديد ازوبلاگ، علوم كتابداري و اطلاع رساني كه داعيه ميان رشته اي بودن را دارد و نيز روزآمدبودن را يدك مي كشد، ازچنين پديده اي بهره اي مناسب نبرده است.وجود وبلاگهاي اندك و انگشت شماردرزمينه كتابداري و اطلاع رساني، گوياي همين مطلب است.البته وبلاگهاي خوب و آموزنده و روزآمدرا دراين زمينه داريم و خيلي هم ازآنها سود مي بريم-البته بجزكتابداران فردا!-ولي مشكل چيزديگري است.مشكل آن است كه وبلاگهاي ما همانند رشته مان اقدام به پراكنده گويي كنند كه مشكل امروز ما همين پراكنده گويي و عدم تخصص گرايي است.اگر ما كتابداران(چه دانشجو و چه غيردانشجو) همتي كنيم و هريك جنبه اي ازكتابداري و اطلاع رساني را دردست گيريم و روي آن كاركنيم، خيلي مي توانيم درارائه خدمات به كاربران ونيز معرفي رشته مان مثبت عمل كنيم.

اگر كتابداري دريك كتابخانه-به فرض دانشكده اي-كارمي كند و دسترسي به اينترنت دارد، چه فرصتي بهترازاين كه به معرفي كتابخانه و خدماتش بپردازد و وقايعي را كه هرروز دركتابخانه روي ميدهد دروبلاگ منعكس نمايد.يا اينكه اطلاعات كتابشناختي منابع را دروبلاگ وارد كند و به سوالات مراجعان ازطريق وبلاگ پاسخ گويد.

استادي كه درزمينه مرجع شناسي-سازماندهي-مجموعه سازي و … تخصص دارد، مي تواند با همكاري دانشجويانش، وبلاگهاي تخصصي دراين زمينه را به وجود آورد.زماني كه ما بتوانيم به اخص كردن وبلاگهاي كتابداري و اطلاع رساني بپردازيم، آنگاه قادريم كه راه خودرا پيدا كنيم.ازپراكنده گويي نجات مي يابيم وخودمان دست به توليد اطلاعات و توزيع آن مي زنيم. اين مي تواند پايه اي براي راه اندازي كتابخانه هاي ديجيتالي و آموزش ازراه دور باشد.به عنوان حرف آخر، تاسيس انجمن وبلاگ نويسان درزمينه كتابداري و اطلاع رساني را پيشنهاد مي كنيم.

درباره اين پيشنهادها كمي فكركنيد. منتظر جواب هستيم...

/ 0 نظر / 88 بازدید