سايت جديد کتابدارانه

امروز  دريافتيم که يک سايت جديد درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی  وجود دارد. اين سايت را ازاينجا ببينيد.دراين سايت-شما با عمده ترين منابع کتابداری واطلاع رسانی ونيز کتابخانه ها و نرم افزارهای کتابخانه ای و کتابخانه های ايران و نظايری ازاين قبيل است.

با تشکر ازآقای نعيم آبادی که مارا راهنمايی کردند.

/ 0 نظر / 78 بازدید