سمينار فناوري اطلاعات

براي آگاهي شما عرض كنيم كه اين سمينار دراستان گلستان برگزار مي شود. مهلت فرستادن چكيده هم تا ۱۰تير است. بازهم ماراخبر نكردند. شما نمي دانيد چرا؟ آخر ما حتما بايد فضولي كنيم تا بفهميم دنيا دست كيست؟ نبايد به به دانشگاهها و بخشهاي مربوط اعلام مي كردند؟

/ 0 نظر / 66 بازدید