چرا دربحثهای مجازی شرکت ميکنيم؟

-درمقاله ای که دراين نشانی وجود دارد درباره قواعد شرکت دربحثهای مجازی مثل مودب بودن- تبادل حرفه ای اطلاعات و ... آزادی بيان ومسائل ديگربحث شده. بخشهايی ازمقاله را دريک فرصت مناسب ذکرميکنيم.

مردم -پايتخت دولت الکترونيک ايران

براساس بخشنامه معاون اول رياست جمهوری-کليه نهادهای دولتی: ازوزارتخانه ها تا استانداريها و شرکتهای دولتی موظف به راه اندازی پورتالی به اسم مردم شدند. مقررات مربوط به ارائه خدمت-مدت زمان لازم برای انجام خدمت توسط دستگاه-هزينه های مربوط به انجام خدمت و چگونگی پرداخت آن توسط خدمت گيرنده-فرمها و مدارک لازم جهت دريافت خدمت ازجمله خدماتی است که دراين پورتال بايد ارائه شوند.

سال زيرصفر برای کتابخانه ها

روز روز سوزاندن کتابها بود... آرشیوها و کتابخانه ملی، گنجینه ای بی نهایت ارزشمند از اسناد تاریخی عثمانی، از جمله آرشیوهای قدیمی سلطنتی عراق، در 3000 درجه حرارت تبدیل به خاکستر شدند. سپس کتابخانه قرآن ها در وزارت اوقاف طعمه حریق شد. من سارقان را دیدم... و آمریکاییها هیچ اقدامی برای پیشگیری از این وقایع نکردند. آنها همگی حدود 50 متر پایین تر بودند... این برای عراق سال صفر است. با نابودی عتیقه های موزه باستانشناسی در روز شنبه و سوزاندن آرشیوهای ملی و سپس کتابخانه قرآن ها، هویت فرهنگی عراق محو شد.چرا؟ به خاطر کدام هدف جنون آمیز این میراث نابود شد؟...نوه چنگیز خان در قرن 13 بغداد را سوزاند و گفته شده که رود دجله از جوهر کتابها سیاه شد. دیروز خاکستر سیاه هزاران سند باستانی آسمان عراق را سیاه کرد. چرا؟

استخدام کتابدار

سازمان هواشناسی کشوری برای تامين نيروی انسانی خود به طورپيمانی کتابداراستخدام ميکند. دوکتابدار که محل خدمت آنها تهران باشد با مدرک کارشناسی کتابداری دراين سازمان استخدام ميشود. برای کسب اطلاعات بيشتر روزنامه ايران روز ۱۴ مهررا تورق فرمائيد.

نمایش کيوسک اطلاع رسانی شهر پرداز در Gitex

تنها کيوسک اطلاع رسانى ساخت ايران در نمايشگاه جيتکس دوبى به نمايش در آمد.

تجهيزات ساخت افزارى اين کيوسک اطلاع رسانى کاملا در ايران توليد مى شود و حتى اپليکيشن آن نيز توسط شرکت سازنده – شهرپرداز – روى آن نصب مى گردد. 
 تمامى مراحل کسب و ارايه اطلاعات به اين کيوسک با اشاره انگشت روى مانيتور صورت مى گيرد.
هم اکنون در دانشگاه شهيد بهشتى تهران اين کيوسک به عنوان يک بانک مجازى نصب و فعاليت مى کند و مراکزى مثل گمرک و سازمان مديريت نيز تعداد زيادى از آنها را براى ارايه اطلاعات به مراجعه کنندگان خريدارى و نصب کرده اند... آی تی ايران

-اخيرا سايتی ايجادشده که برخی مقالات همايش سالانه ايفلا را به صورت فارسی و ترجمه شده دربردارد.اين سايت-ايفلا جورنال نام دارد.البته اين سايت توسط موسسه فرهنگی نمايه تهيه شده و اين موسسه سايت را حمايت ميکند.

 -اين روزها اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان به شدت مشغول تدارک ديدن برای همايش روز دوشنبه ميباشند.

-کتابهای جديدی توسط Haworth Press منتشر شده که ميتوانيد آنها را درسايت همين ناشر مشاهده کنيد. کتابهايی درزمينه يادگيری الکترونيکی-نشريات-تاريخچه فهرست نويسی و رده بندی-بازيابی اطلاعات-فهرست نويسی اينترنتی و ... توسط اين ناشر منتشرشده اند.برخی ازاين کتابها مجموعه مقالاتی است که درسايت ناشر به چاپ رسيده اند.

-گشايش نمايشگاه کتاب فرانکفورت

صدراعظم آلمان نمايشگاه کتاب فرانکفورت-بزرگترين نمايشگاه کتاب جهان-را افتتاح کرد. حدود ۶۷۰۰ ناشر ازسراسر جهان دراين نمايشگاه شرکت ميکنند. اين نمايشگاه به مدت شش روز برپا خواهد بود.بيش از۱۸۰ هزارنفر ازاين نمايشگاه بازديد ميکنند.ازايران انتشارات ققنوس و انجمن فرهنگی زنان ناشر توسط نمايشگاه فرانفورت دعوت شده اند. انتشارات شباويز-خانه کتاب-حافظ و کانون پرورش فکری به صورت مستقل و ازطرف وزات ارشاد درنمايشگاه حضوردارند.

دراين نمايشگاه امکان خريد کتاب به صورت همگانی نيست. اما ناشران آثاريکديگر را خريداری ميکنند... به نقل از: آفتاب يزد

 

/ 0 نظر / 59 بازدید