فناوری اطلاعات: مقاومت يا...

دانشگاه الزهرا برای ششمين سال پياپی- البته اگراشتباه نکنيم- همايش سالانه خود را برگزار ميکند. عنوان همايش امسال ورود فناوريهای اطلاعاتی به کتابخانه ها: مقاومت يا سازش می باشد. موضوعات جالبی دراين زمينه مطرح شده است و به نظرمی رسد که مقاله های قابل تاملی نيز ارائه شود. ازدوستانی که دراين همايش حضورميرسانند تقاضا منديم خلاصه ای ازمقالات ارائه شده را ارسال کنند تا سايردوستان نيز ازآنهابهره مند شوند. به هرحال فعاليت دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی اين دانشگاه واقعا قابل تقديراست. البته مطلع شديم که خانمها بهمنی و فرقدان ازاهواز مقاله شان برای اين سمينارپذيرفته شده است. ضمن تبريک به ايشان ازاين دونفرواقعا سپاسگزاريم که آبروی اراشد را خريدند. چرا که مقاله هيچ يک ازآنان يعنی اراشد دانشگاه... پذيرفته نشد!

يارب دگرازخلق جهان ما چه بناليم؟

يکی اززيباترين لحظات برای انجام يک پژوهش تحت عنوان پايان نامه اين است که شما بايد به پای تک تک دانشجويان بيفتيد و ازآنان تقاضا کنيد پرسشنامه شما را پرکنند. خيلی دلنشين و لطيف لحظاتی است که با چهره ای جدی جواب نه وقت ندارم را به شما ميدهند. واقعا قشنگ نيست؟ به تجربه کردنش می ارزد.

تانمايشگاه استاندارد شود

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت:  اين نمايش كتاب بايد معطوف به يك نيازسنجي باشد؛ به‌ويژه درباره كتابهايي كه مورد نياز قشر فرهيخته نخبگان و اساتيد دانشگاه است. او يادآور شد: البته نقدهايي نيز به نمايشگاه كتاب وارد است كه بايد يك گروه علمي زير نظر وزارت ارشاد اين نياز سنجي‌ها را انجام دهد و از ناشران بخواهند كه آثار محوري را براي حضور در نمايشگاه بياورند. خيلي از ناشران هم هستند كه عنوان كتاب در كاتالوگ آنها آمده، ولي در غرفه‌هايشان نيست. ايسنا

ازعجايب نه گانه

برای نخستين باردرتاريخ کتابخانه ديجتيالی هند کليه آثاربرجسته هنری-ادبی و علمی که توسط بشرتوليد شده را به صورت رايگان دردسترس همگان گذاشته است و گنجينه ای ماندگاربرای نسلهای آتی بشريت باقی نهاده است. کتابخانه ديجيتال هندوها را کليک کنيد. باسپاس ازآقای نوروزی

عذرخواهي بزرگ

صحبتهای مسئول طراحی غرفه ها هم شنيدنی است:

در سالهاي قبل، به‌رغم طراحي ضعيف، مردم به‌راحتي وارد سالن‌ها مي‌شدند و راحت‌تر هم خارج مي‌شدند، چراكه پيچ‌هاي كمتري را طي مي‌كردند، اما در آن نوعي طراحي، تنها 20 درصد و شايد كمتر از ناشران بودند كه مورد بازديد عموم قرار مي‌گرفتند. سيستم هم دولتي بود و حق اعتراض نداشتند. اما چهار سال است كه كميته اجرايي اتحاديه ناشران طراحي جديد را انجام داده كه همه اشخاص واردشده به سالن، ناچار باشند همه غرفه‌ها را ببينند. سالهاي گذشته طراحان وزارت ارشاد طوري طراحي مي‌كردند كه مردم قدرت انتخاب مسير خودشان را داشته باشند، اما خب تنها حرفم عذرخواهی ازمردم است....  کامل تر بخوانيد.

ظرايف و دقايق

-وزيرعلوم اعلام کرده که بايد ۳۰ درصد بودجه کتابخانه ها به پژوهش اختصاص يابد. وی بيان داشت که توليد علم ايران درنانوتکنولژی و بيوتکنولژی افزايش چشمگيری داشته است.

- خانم خلعتبری مسئول انتشارات شباويز درگفتگويی با راديوفرهنگ اعلام کرد که کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و نيز انتشارات تربيت و شهرداری تهران هيچ توجهی به کتابهای اين انتشارات ندارند و درصد بسياراندکی ازآن را مورد استفاده قرار می دهند. وی بيان داشت که انتشارات شباويزفقط کتابهای ويژه کودکان و نوجوانان را منتشرميکند و دراين زمينه شايد بتوان گفت که تنها ناشر خصوصی است. خانم خلعتبری بيان نمود که امسال انتشارات شباويزبرروی کتابهای رمان ويژه نوجوانان و کودکان دبستانی تمرکزکرده است. او ازخانواده ها خواست که فرزند خودرا ازکودکی با فرهنگ مطالعه آشنا کنند و اورا به اين کارعادت دهند.

-يکی ازشبکه های سراسری صدا با يکی ازمشتريان نمايشگاه کتاب امسال گفتگوميکرد و البته اين گفتگو به نظرسوگرفته می رسيد. اين بازديد کننده دربخشی ازصحبتهای خود گفت: محوطه بيرونی غرفه ها ازداخل غرفه ها خيلی شلوغ ترو درآنجا تعداد بازديد کنندگان بيشتر بود.

 -قبلا اعلام کرديم. ولی برای يادآوری يک بارديگراعلام ميکنيم که ۲۶ ارديبهشت ماه انتخابات هيات مديره انجمن کتابداران شاخه فارس است. حتما دراين جلسه حضوربه هم رسانيد. انجمن کتابداران ايران نوزادی ديگردرراه دارد که ميتواند به اعتلای کتابداری ايران کمک کند. درضمن شنيده ها می گويند که... بگذريم. ما که اصلا ازکانديداهای غيررسمی خبرنداريم!

خانه های هوشمند

تحقيقات جديد نشان مى دهند كه اينترنت نقش ويژه اى در افزايش توجه به خانه هاى هوشمند داشته است. خانه هاى هوشمند كه نسل آينده خانه هاى امروزى را در بر مى گيرند از ابزارها و تكنيك هاى ديجيتالى براى بالا بردن كيفيت زندگى استفاده مى كنند. در اين خانه ها اتصال بسيارى از وسايل به اينترنت موجب مى شود تا كنترل و نظارت بر آنها به سادگى و از راه دور امكان پذير باشد. استفاده از تكنولوژى وايرلس ( بى سيم ) و كاهش مصرف انرژى از جمله مزيت هاى خانه هاى هوشمند است. شرق.

/ 0 نظر / 65 بازدید