یادی از گل آقا

هفته قبل سرکلاس فهرست نویسی در کارگاه کتابداری، چشممان به مجموعه صحافی شده مجله گل آقا افتاد. بعد از کلاس، گل آقا را با خودمان آوردیم داخل اتاق و تا کلاس بعدی مشغول مطالعه اش شدیم. اوه...خدای من..اولین شماره گل آقا...ما را به برد به سال 1369. کلاس پنجم دبستان و مدرسه اسداله پروا در شیراز. خاطرمان هست که آن روز قرار بود به منزل جدیدمان برویم که البته هنوز در دست ساخت بود! درون ابری از خاطرات آن روزها غوطه ور بودیم که آقای فیروزجایی، مستخدم مهربان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سمنان، وارد اتاق شد و چای آورد. همراه با چای داغ، پنجره باز اتاق و مطالعه گل آقا از هوای تازه باران خورده سمنان لذت بردیم.

 

/ 0 نظر / 67 بازدید