يك خاطره ازعلي دائي

حتما همگي شما، درطول عمرتان حداقل يكبار نام علي دائي به گوشتان رسيده است. فوتباليستي كه در 34سالگي كه معمولاسن بازنشستگي فوتباليستهاست، هنوز دراوج آمادگي به سرمي برد. نخير! فكر نكنيد كه ما ورزشي نويسيم! ولي دريك نشريه اي خاطره اي ازايشان خوانديم كه …
((زماني كه درباشگاه بايرن مونيخ بودم، اين باشگاه يك كتابخانه داشت و از منابع با كيفيت و محتواي عالي ؛ به خصوص كتابهاي ادبيات كلاسيك سرشار است.مي دانيد كه آلمانيها خيلي تابع نظم و مقررات هستند. هنگام شب، كسي حق نداشت ازباشگاه خارج شود و به قول معروف به شب زنده داري بپردازد. دراين باشگاه همگي بايد طبق مقررات به كتابخانه باشگاه مراجعه مي كردند و يك كتاب مي گرفتند و مطالعه مي كردند. اگر هم كسي ازاين كار، سرباز مي زد با محروميت و جريمه مواجه مي شد. با اين ترتيب ذهن بازيكنان براي انجام مسابقه فردا ازمسائل حاشيه اي دور مي شد.))
خب،ديديد؟ كتابداران امروز و فردا، ديديد؟ مي بينيد كه حتي براي تامين نيازهاي اطلاعاتي ورزشكاران هم كتابدار ويژه وجود دارد؟ ما هم مي توانيم براي باشگاههاي ورزشي خودمان، كتابخانه و كتابدار مخصوص داشته باشيم. حوزه عمل ما،وسيع تر از آن چيزي است كه تصور مي كنيد. فقط اراده مي خواهد و عمل. همين! البته شايد بگوئيد كه بودجه چي مي شود؟ عرض مي كنيم كه باشگاهي كه ميليونها تومان خرج خريد بازيكن مي كند، نمي تواند كتابخانه با منابع مناسب تاسيس كند و يك كتابدار مجرب و متخصص استخدام كند؟ كتابداران فردا، شما بگوئيد...


/ 0 نظر / 76 بازدید