نرم افزار جديد كتابخانه اي

exportImage.asp?s=cano&i=10738715&w=162&h=229
نرم افزار الشن هم به بازارآمده. ما هرچي فكر كرديم كه معني اش را بفهميم نشد!
به هرحال اگر خواستيد بيشتر با اين برنامه آشنا بشويد به سايتش بروي.نمونه كاري اش را هم آورده ايم. بهتر است خودتان قضاوت كنيد.درضمن اين هم آدرسش:http://www.elshan.com

/ 0 نظر / 88 بازدید