اطلاعات بعد از مرگ

چندی پیش مقاله ای می خواستم که هر چه گشتم پیدا نمیشد دست آخر به پروفایل نویسنده مرحوم مقاله رفتم که از آنجا در ریسرچ گیت مقاله را پیدا کنم. دیدم حالت درخواستی دارد و باید برای نویسنده در خواست فرستاد و به صورت عادی قابل دسترس نیست. با خود گفتم تکلیف این همه محتوای پروفایل ها و ایمیلها و پیامهای شبکه های اجتماعی ما بعد از مرگ چه می شود؟ کسی نیست که آرشیو کند و کسی هم نیست که دسترسی داشته باشد. عملاً غیر قابل دسترس خواهد بود!

/ 3 نظر / 165 بازدید
internetcataloger

موضوع مهمی است و اتفاقا گوگل یک بحث مفصل حقوقی دارد در مورد مالکیت حسابهای گوگل یا حسابهای شبکه های اجتماعی دیگر که در کتاب مسائل حقوقی گوگل به آن پرداخته شده است.

internetcataloger

صلوات به روح پرشین بلاگ با این سیستم مزخرفش که درست کردههههه. برای یک نظر گذاشتن آدم را خون به جگر می کند