همراه با اساتيد(3)

فرزانه فرزين، فرشته بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز. فوق ليسانس همين رشته ازهمين دانشگاه. داراي تاليفات متعددي هستند. ازجمله نمايه سازي روزنامه اطلاعات به همراه آقاي احمدي و دكتر مهراد، تازه ترين كتابشان كه با همكاري خانم نيك كار ازدانشگاه پيام نورشيراز، نوشته اند، خدمات نوسودان مي باشد. اخيرا يك مقاله ازايشان خوانديم كه دركتاب بهره وري دركتابداري و اطلاع رساني چاپ شده بود. ايشان مدتي هم رياست كتابخانه دانشكده حقوق را برعهده داشتند.دروس كتابخانه و كتابداري، مرجع شناسي عمومي،لاتين،تخصصي،اداره كتابخانه،گزارش نويسي، خدمات نوسودان،زبان تخصصي را با ايشان گذرانديم. اين استاد عزيز، بسيار روزآمد هستند و به دانشجويان ايده هاي زيادي مي دهند. بودن ايشان شادي دلهاي دانشجويان است. چرا كه ايشان درخانه دل تك تك ما، صفا،نيكي،صميميت،مهر را وارد كرده اند. نوع تدريسشان هردانشجويي را به درس علاقه مند مي كند. يادمان نمي آيد كسي جز درموارد اضطراري، سركلاسشان غائب شده باشد يا جمله معروف((خسته نباشيد)) را برزبان آورده باشد.
هميشه دراتاق كارشان، از دانشجويان با رويي گشاده استقبال مي كنند و محبت مادرگونه خودرا نثار مي كنند.البته ناگفته نماند كه جعبه آبنباتشان هم نزد ما بسيار معروف است! ازنظر ما خانم فرزين فقط يك استاد متخصص نيست. خانم فرزين يعني: شور،شوق،محبت،صميمت و هرچيزي كه معناي نيكي ازآن برخيزد. براي ايشان آرزوي توفيق را ازايزد منان خواهانيم. ايشان سركلاس گزارش نويسي شعري ازمولوي روي تابلو نوشتند كه هرگز آنرا ازياد نبرده ايم:
ازمحقق تا مقلد فرقهاست
كين چو داوود است و آن ديگر صداست
منبع گفتار اين سوزي بود
وان مقلد كهنه آموزي بود
درضمن ازدوست عزيز،آقاي عليرضا خسروي ،فارغ التحصيل سال 1381 كه ما را درنوشتن اين متن ياري كردند، بسيار سپاسگزاريم.


/ 0 نظر / 73 بازدید