خبرهای تازه مجددا

مقاله تنی چند ازاساتيد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران درهمايش کتابداری پزشکی پذيرفته شده است.

دکترعصاره: انتشارات علمی پزشکان ايران در پايگاه اطلاعاتی MEDLINE در سالهای 1975-2003

دکتربيگدلی: بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز از مجله هاي خارجي رشته تخصصي آنان و بررسي ميزان، علل و مشكلات استفاده آنان از مجله هاي خارجي رشته تخصصي در خارج از دانشگاه

دکترکوکبی: تغييرات پيشنهادي در ساختار مارك ايران براي انطباق آن با كتابخانه هاي پزشكي كشور

نکته جالب اينجاست که اساتيد گلايه ميکنند که چرا شما دانشجويان مقاله دراين سمينارنداريد؟

مافکرميکنيم اعلام وجود چنين سميناری بعد ازتعطيلات عيد کمی زود بود! چون آخرين مهلت ارسال چکيده ها پيش ازعيد بوده...

لازم به ذکراست که درشت تایپ کردن عنوان مقاله يکی ازاساتيد صرفا جهت ايجاد تنوع بوده و نه نظايری متفاوت ازاين قبيل.

خبربعدی اينکه نتيجه آزمون زبان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهوازاعلام شده.تاشنبه هم نتيجه نهايی اعلام ميشود.حتما گزارش خواهيم داشت.

يک خبرهم داريم که يک همايش به نام نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه درنيمه دوم آبان ماه ۱۳۸۳ برگزارميشود.مهمترين عناوين موضوعی اين همايش عبارتنداز:

  • فناوريهای اطلاعات و ارتباطات و امنيت ملی
  • فناوريهای اطلاعات و ارتباطات و ايران۱۴۰۰
  • نقش اطلاعات درتصميم گيری
  • پايگاههای اطلاعاتی
  • نقش اطلاعات درتجارت و صنعت و ...
  • سازمانهای مجازی
  • ...

آخرين مهلت ارسال چکيده ها تا ۱۵ مرداد۱۳۸۳ است.

آدرس

:

دبيرخانه انجمن

: تهران - بزگرراه شهيد بابايي - لويزان - دانشگاه صنعتي مالك اشتر - مجتمع دانشگاهي فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت

تلفن

: 2931768 نمابر: 2931134 ص.پ: 6835 - 19359 پست الكترونيكي: ict_society@cressnet.com

دبيرخانه

همايش: تلفن: 2549609 نمابر: 2932059 ص.پ: 533/19575 پست الكترونيكي: hamayesh@mut.ac.ir

 

 

/ 0 نظر / 70 بازدید